Industrial PC

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CÔNG TY CÔNG NGHỆ THUẬN PHÁT

Email: info@tpautotech.com

Hotline: 0976 339 422

Industrial PC

SIMATIC IPC347G (Option)

SIMATIC IPC347G (Option)

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC347G Option 1

SIMATIC IPC347G Option 1

Giá: 54.240.000đ

SIMATIC IPC347G Option 2

SIMATIC IPC347G Option 2

Giá: 46.542.000đ

SIMATIC IPC347G Option 3

SIMATIC IPC347G Option 3

Giá: 65.299.000đ

SIMATIC IPC347G Option 4

SIMATIC IPC347G Option 4

Giá: 70.848.000đ

SIMATIC IPC347G Option 5

SIMATIC IPC347G Option 5

Giá: 85.737.000đ

SIMATIC IPC547J

SIMATIC IPC547J

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC647E

SIMATIC IPC647E

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC847E

SIMATIC IPC847E

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC1047E

SIMATIC IPC1047E

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC127E (OPTION)

SIMATIC IPC127E (OPTION)

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC127E (OPTION 1)

SIMATIC IPC127E (OPTION 1)

Giá: 27.315.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 2)

SIMATIC IPC127E (OPTION 2)

Giá: 36.811.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 3)

SIMATIC IPC127E (OPTION 3)

Giá: 34.232.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 4)

SIMATIC IPC127E (OPTION 4)

Giá: 38.570.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 5)

SIMATIC IPC127E (OPTION 5)

Giá: 44.666.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 6)

SIMATIC IPC127E (OPTION 6)

Giá: 48.144.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 7)

SIMATIC IPC127E (OPTION 7)

Giá: 45.487.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 8)

SIMATIC IPC127E (OPTION 8)

Giá: 48.144.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 9)

SIMATIC IPC127E (OPTION 9)

Giá: 51.622.000đ

SIMATIC IPC227G

SIMATIC IPC227G

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC227E

SIMATIC IPC227E

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC327G

SIMATIC IPC327G

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC427E

SIMATIC IPC427E

Giá: Liên hệ
Zalo
Hotline