Advanced power supplies

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CÔNG TY CÔNG NGHỆ THUẬN PHÁT

Email: info@tpautotech.com

Hotline: 0976 339 422

Advanced power supplies

PSU200M 5A 1-2P

PSU200M 5A 1-2P

Giá: 7.650.000đ

PSU200M plus 5 A 1-2P

PSU200M plus 5 A 1-2P

Giá: 8.976.000đ

PSU200M 10 A 1-2P

PSU200M 10 A 1-2P

Giá: 9.949.000đ

PSU200M plus 10A 1-2P

PSU200M plus 10A 1-2P

Giá: 11.541.000đ

PSU8200 20 A 1P

PSU8200 20 A 1P

Giá: 13.088.000đ

PSU8200 24 V/5 A 1P

PSU8200 24 V/5 A 1P

Giá: 6.898.000đ

PSU8200 24 V/10 A 1P

PSU8200 24 V/10 A 1P

Giá: 8.976.000đ

PSU8200 24 V/40 A 1P

PSU8200 24 V/40 A 1P

Giá: 20.296.000đ

PSU8200 EX 24 V/40 A 1P

PSU8200 EX 24 V/40 A 1P

Giá: 26.884.000đ

PSU8200 24 V/20 A 3P

PSU8200 24 V/20 A 3P

Giá: 11.629.000đ

PSU8200 24 V/40 A 3P

PSU8200 24 V/40 A 3P

Giá: 11.629.000đ
Zalo
Hotline