Digital modules

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CÔNG TY CÔNG NGHỆ THUẬN PHÁT

Email: info@tpautotech.com

Hotline: 0976 339 422

Digital modules

DI 16x24 V DC HF

DI 16x24 V DC HF

Giá: 7.581.000đ

DI 16x24 V DC BA

DI 16x24 V DC BA

Giá: 7.904.000đ

DI 32x24 V DC HF

DI 32x24 V DC HF

Giá: 11.892.000đ

DI 32x24 V DC BA

DI 32x24 V DC BA

Giá: 11.892.000đ

DQ 8x24 V DC/2A HF

DQ 8x24 V DC/2A HF

Giá: 6.826.000đ

DQ16x24 V DC/0.5A HF

DQ16x24 V DC/0.5A HF

Giá: 8.084.000đ

DQ16xDC 24V/0.5A BA

DQ16xDC 24V/0.5A BA

Giá: 7.329.000đ

DQ 32x24V DC/0.5A HF

DQ 32x24V DC/0.5A HF

Giá: 16.920.000đ

DQ32xDC 24V/0.5A BA

DQ32xDC 24V/0.5A BA

Giá: 14.622.000đ

DQ 64xDC 24V/0,3A BA

DQ 64xDC 24V/0,3A BA

Giá: 15.485.000đ

DI16/DO16 x 24VDC BA

DI16/DO16 x 24VDC BA

Giá: 15.305.000đ

DI32/DO32 x 24VDC

DI32/DO32 x 24VDC

Giá: 13.473.000đ
Zalo
Hotline