Box PC

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CÔNG TY CÔNG NGHỆ THUẬN PHÁT

Email: info@tpautotech.com

Hotline: 0976 339 422

Box PC

SIMATIC IPC127E (OPTION)

SIMATIC IPC127E (OPTION)

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC127E (OPTION 1)

SIMATIC IPC127E (OPTION 1)

Giá: 27.315.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 2)

SIMATIC IPC127E (OPTION 2)

Giá: 36.811.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 3)

SIMATIC IPC127E (OPTION 3)

Giá: 34.232.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 4)

SIMATIC IPC127E (OPTION 4)

Giá: 38.570.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 5)

SIMATIC IPC127E (OPTION 5)

Giá: 44.666.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 6)

SIMATIC IPC127E (OPTION 6)

Giá: 48.144.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 7)

SIMATIC IPC127E (OPTION 7)

Giá: 45.487.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 8)

SIMATIC IPC127E (OPTION 8)

Giá: 48.144.000đ

SIMATIC IPC127E (OPTION 9)

SIMATIC IPC127E (OPTION 9)

Giá: 51.622.000đ

SIMATIC IPC227G

SIMATIC IPC227G

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC227E

SIMATIC IPC227E

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC327G

SIMATIC IPC327G

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC427E

SIMATIC IPC427E

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC520A

SIMATIC IPC520A

Giá: 63.853.000đ

SIMATIC IPC527G (OPTION)

SIMATIC IPC527G (OPTION)

Giá: Liên hệ

SIMATIC IPC527G (OPTION 1)

SIMATIC IPC527G (OPTION 1)

Giá: 45.565.000đ

SIMATIC IPC527G (OPTION 2)

SIMATIC IPC527G (OPTION 2)

Giá: 62.173.000đ

SIMATIC IPC527G (OPTION 3)

SIMATIC IPC527G (OPTION 3)

Giá: 75.811.000đ

SIMATIC IPC527G (OPTION 4)

SIMATIC IPC527G (OPTION 4)

Giá: 81.125.000đ

SIMATIC IPC527G (OPTION 5)

SIMATIC IPC527G (OPTION 5)

Giá: 75.186.000đ

SIMATIC IPC627E

SIMATIC IPC627E

Giá: Liên hệ
Zalo
Hotline