Basic power supplies

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CÔNG TY CÔNG NGHỆ THUẬN PHÁT

Email: info@tpautotech.com

Hotline: 0976 339 422

Basic power supplies

PSU100L 24 V/2.5 A

PSU100L 24 V/2.5 A

Giá: 2.565.000đ

PSU100L 24 V/5 A

PSU100L 24 V/5 A

Giá: 3.582.000đ

PSU100L 24 V/10 A

PSU100L 24 V/10 A

Giá: 5.173.000đ

PSU100L 24 V/20 A

PSU100L 24 V/20 A

Giá: 7.782.000đ

LOGO!Power 24 V / 0.6 A

LOGO!Power 24 V / 0.6 A

Giá: 1.186.000đ

LOGO!Power 24 V / 1.3 A

LOGO!Power 24 V / 1.3 A

Giá: 1.763.000đ

LOGO!POWER 24 V / 2.5 A

LOGO!POWER 24 V / 2.5 A

Giá: 2.341.000đ

LOGO!Power 24 V / 4 A

LOGO!Power 24 V / 4 A

Giá: 3.222.000đ

LOGO!POWER EX 24 V / 4 A

LOGO!POWER EX 24 V / 4 A

Giá: 4.043.000đ

PSU100C 24 V/0.6 A

PSU100C 24 V/0.6 A

Giá: 1.819.000đ

PSU100C 24 V/1.3

PSU100C 24 V/1.3

Giá: 2.244.000đ

PSU100C 24 V/2.5 A

PSU100C 24 V/2.5 A

Giá: 3.018.000đ

PSU100C 24 V/4 A

PSU100C 24 V/4 A

Giá: 4.372.000đ

PSU100C 24 V/3.7 A

PSU100C 24 V/3.7 A

Giá: 5.494.000đ
Zalo
Hotline