Technology CPUs

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CÔNG TY CÔNG NGHỆ THUẬN PHÁT

Email: info@tpautotech.com

Hotline: 0976 339 422

Technology CPUs

CPU 1511T-1 PN

CPU 1511T-1 PN

Giá: 40.249.000đ

CPU 1511T-1 PN

CPU 1511T-1 PN

Giá: 40.249.000đ

PU 1511TF-1 PN

PU 1511TF-1 PN

Giá: 50.195.000đ

PU 1511TF-1 PN

PU 1511TF-1 PN

Giá: 50.195.000đ

CPU 1515T-2 PN

CPU 1515T-2 PN

Giá: 112.283.000đ

CPU 1515T-2 PN

CPU 1515T-2 PN

Giá: 112.283.000đ

CPU 1515TF-2 PN

CPU 1515TF-2 PN

Giá: 127.984.000đ

CPU 1515TF-2 PN

CPU 1515TF-2 PN

Giá: 127.984.000đ

CPU 1516T-3 PN/DP

CPU 1516T-3 PN/DP

Giá: 181.312.000đ

CPU 1516TF-3 PN/DP

CPU 1516TF-3 PN/DP

Giá: 200.103.000đ

 CPU 1517T-3 PN/DP

CPU 1517T-3 PN/DP

Giá: 241.749.000đ

CPU 1517TF-3 PN/DP

CPU 1517TF-3 PN/DP

Giá: 265.788.000đ

CPU 1518T-4 PN/DP

CPU 1518T-4 PN/DP

Giá: 325.037.000đ

PU 1518TF-4 PN/DP

PU 1518TF-4 PN/DP

Giá: 358.538.000đ
Zalo
Hotline